Nasza oferta - ELTOR Rzeszów

Nasza oferta

Budowa sieci elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych średniego i niskiego napięcia we wszystkich technologiach.
Budowa stacji transformatorowych napowietrznych i wnętrzowych.
Budowa oświetlenia ulic , dróg i placów, iluminacja obiektów.
Budowa instalacji silnoprądowych w obiektach przemysłowych.
Produkcja i dostawa prefabrykowanych betonowych elementów energetyki w tym; fundamenty typu F do słupów i masztów oświetleniowych, belki ustojowe typu B i typu U.